In het schoolondersteuningsprofiel legt het schoolbestuur ten minste eenmaal per 4 jaar vast welke ondersteuning een school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin over welke specifieke middelen de school beschikt en met wie men samenwerkt.

Leraren, schoolleiding en bestuur stellen samen het schoolondersteuningsprofiel op.