Binnen onze school werken wij als Asteria College en Klimopschool samen aan ‘Voortgezet Specialistisch Onderwijs’ (VSO). Onze naam is afgeleid van een mooie vlinder die we in Nederland vaak zien: de atalanta. Het staat symbool voor onze leerlingen, die zich bij ons ontpoppen tot jong volwassenen met mogelijkheden.