Missie

Ons streven is onderwijs te bieden, afgestemd op de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling. Deze behoeften van de leerling staat centraal. We gaan er vanuit dat leerlingen verschillen en dat de verschillen gerespecteerd en geaccepteerd worden. Ons doel is de leerling in staat te stellen te leren op een manier die het best bij hem of haar past. Het ontwikkelen van vaardigheden om zich zo zelfstandig mogelijk staande te kunnen houden in de maatschappij vinden wij erg belangrijk.

Visie

Vanuit deze missie formuleren we de volgende visie op het onderwijs: Centraal hierbij staat de vraag: „ Wat is goed onderwijs voor onze leerlingen?‟. Iedere jongere krijgt onderwijs en begeleiding “op maat’ aangeboden.

Ouders worden geïnformeerd over en betrokken bij de didactische en pedagogische ontwikkeling van hun kind.

De school biedt een klimaat waarin de leerlingen een leeromgeving aantreffen met een duidelijke, veilige en voorspelbare structuur.

Uitgangspunt is vooral een uitdagende leer- en werkomgeving te creëren waarbinnen:

  • leerlingen zich veilig en zich thuis voelen
  • de leerlingen hun zelfvertrouwen weer enigszins kunnen herwinnen
  • de leerlingen weer perspectief krijgen op hun toekomst.

Stimuleren van zelfstandigheid en redzaamheid zijn in dit proces erg belangrijk. Dit wordt gerealiseerd middels een consequente en geduldige aanpak van leraren, deskundigen en hulpverleners en de inzet van een duidelijke pedagogische aanpak binnen de school. Als dit proces ‘pakt’ ontstaan er kansen. Voor onze leerlingen betekent dit:

  • een arbeidsplaats
  • een diploma, certificaat of cursus op maat
  • mogelijke aansluiting bij een vervolgopleiding (Scalda)