Professioneel statuut Asteria College

Doel van het professioneel statuut is het bevorderen en borgen van de professionele dialoog/ professionele ruimte binnen de school. Professionele ruimte c.q. zeggenschap van leraren wordt gezien als belangrijke voorwaarde voor een professionele beroepsuitoefening voor leraren en daarmee als bouwsteen voor een goede kwaliteit van onderwijs.

Het professioneel statuut komt tot stand in dialoog tussen schoolleiding en leraren vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de realisatie van de doelstellingen van de school. Kaders van dit professioneel statuut vormen deĀ  van toepassing zijn de wet- en regelgeving en Ozeo-beleid. Ook de nog door de beroepsgroep te ontwikkelen professionele standaard vormt in de toekomst een kader.