Binnen VSO Atalant zitten leerlingen die niet zozeer gebaat zijn bij 5 dagen schoolgang, maar die behoefte hebben aan arbeidstraining in een contextrijke omgeving ter voorbereiding op de stap de maatschappij in. Uitstroom richting arbeid (in ruimste zin van het woord, alle varianten denkbaar) is het doel, daartoe dienen algemene arbeidsvaardigheden en –competenties ontwikkeld te worden die in de schoolomgeving simpelweg niet realiseerbaar zijn.

Arbeidstrainingslocatie Atalant.

In het bestuurskantoor van stichting Ozeo is dagelijks een aantal leerlingen uit VSO Atalant (zowel Klimop als Asteria) aanwezig om daar een facilitaire dienst te vormen, tevens ingezet voor de andere huurders op het terrein. Zoals Architectenbureau Rothuizen en Kunstuitleen, Voedselbank, het Zeeuws Veilinghuis.

ATL Atalant staat voor arbeidstrainingslocatie Atalant.

Eén á twee begeleiders vanuit die scholen sturen de werkzaamheden op locatie aan (coaching on the job).
Wat gaan we doen? Een groep leuke enthousiaste leerlingen met een goede begeleiding, in te zetten voor:

 • Schoonmaakwerk
 • Klein onderhoud waar nodig
 • Repro-werk
 • Post verwerking
 • Boodschappen
 • Receptie bemensen, licht administratief werk
 • Koffie- en broodjescorner
 • Beheer parkeerterrein en groene hart in het terrein
 • Assisterende werkzaamheden bij festivals en evenementen
 • Vergaderruimten inrichten
 • Alle overige hand- en spandiensten, denk aan inpakken van attenties vanuit Kwiek, kerstattenties, etc.