Het Asteria College is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs, waar leerlingen van 12 tot 18 jaar uit de gehele provincie Zeeland onderwijs volgen. Het onderwijs dat wij bieden is gericht op uitstroomrichtingen arbeid of dagbesteding. Een klein deel van onze leerlingen stroomt door naar het Middelbaar Beroeps Onderwijs.

Op onze school zitten leerlingen met een gediagnosticeerde stoornis, die vaak te maken heeft met zowel internaliserende (angsten, concentratieproblemen) als externaliserende problematiek (agressieproblemen, problemen rondom sociaal contact). Deze problematiek belemmert in ernstige mate de cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en de didactische ontwikkeling. Dit alles samen beïnvloedt uiteindelijk het onderwijsperspectief. Onze leerlingen zijn om die reden aangewezen op een onderwijsaanbod, zoals wordt vormgegeven in het ondersteuningsarrangement van onze school. Deze komt tot stand middels een intensieve samenwerking met het netwerk rondom de leerling.

Bij onze leerlingen worden de specifieke onderwijsbehoeften voor een belangrijk deel bepaald door zowel de kwaliteiten als de problematiek van de leerling. Beide hebben een grote invloed op het welbevinden, de relaties, het gedrag en de leerontwikkeling.