Wij zijn een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). We bieden onderwijs aan leerlingen van 12 tot en met 18 jaar die ‘zeer moeilijk opvoedbaar zijn’ en specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften hebben. We zijn gericht op het versterken en ontwikkelen van de talenten en mogelijkheden van onze leerlingen. Samen met ouders/ verzorgers en onze netwerkpartners maken we het onderwijs passend. We bereiden de leerlingen voor op hun toekomst!