Sinds 1 oktober 2014 maakt het Asteria College, samen met alle praktijk- en VSO scholen van de Zeeuwse Stichting Maatwerk én de arbeidsmarktregio Zeeland (dat zijn alle samenwerkende gemeenten), gebruik van een subsidie die wordt verstrekt door “Europa”, een zgn. ESF-subsidie.

ESF+

Ook onze school krijgt dit schooljaar een financiële bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF+). Deze subsidies worden bij ons op school ingezet op activiteiten om de stap naar arbeid of vervolgonderwijs optimaal te laten verlopen.