Binnen onze school volgen de leerlingen zowel theorie als praktijkvakken. Welke vakken een leerling heeft is afhankelijk van de leerfase waar de leerling in zit en het uitstroomprofiel wat de leerling volgt.

Op basis van de Kerndoelen voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs hebben wij een verdeling over de jaren gemaakt van de volgende vakgebieden.

  • Leergebiedoverstijgend
  • Nederlands
  • Engels
  • Rekenen en wiskunde
  • mens en maatschappij
  • Culturele oriĆ«ntatie en creatieve uiting
  • Mens, natuur en techniek – hieronder vallen onder meer koken en techniek
  • Bewegen en sport
  • Voorbereiden op arbeid/ dagbesteding

Aan de hand van de leeftijd en de individuele behoefte van een leerling wordt een leerling ingedeeld in een leerfase. De leerfase bepaald welke lessen een leerling krijgt. In leerfase 1 heeft een leerling een beetje praktijk en veel theorie. Het leren vindt nog veelal plaats binnen de muren van de school. In leerfase 6 loopt een leerling bijna de hele week stage en krijgt hij nog een beetje theorie ter ondersteuning. Het leren vindt veelal buiten de muren van de school plaats.