Jaarlijks verschijnt een nieuwe schoolgids voor betreffend schooljaar. Daarin staan alle relevante zaken van de school, maar bijvoorbeeld ook het vakantierooster.

Uit kostenbesparing is ervoor gekozen deze niet meer jaarlijks te laten drukken, maar via de website te publiceren.

In het schoolplan staan de plannen, op hoofdlijnen, die we voor de periode 2020-2024 hebben ontwikkeld.