Stages vormen een essentieel onderdeel van ons onderwijsprogramma.

Doelstelling van onze school is  “van school met een baan”. Via stages ervaren kinderen wat het betekent om in een bedrijf te werken, wat er van ze verwacht wordt. En krijgen de leerlingen (beter) zicht op de richting die ze op willen, waar hun mogelijkheden én onmogelijkheden liggen.

We bouwen de stages op vanaf leerfase 2 via interne stages en onze eigen Arbeids Trainings Locatie.

Leerlingen in leerfase 3 lopen 1 dag in de week stage en gaan 4 dagen in de week naar school,

Leerlingen in leerfase 4 lopen 2 dagen in de week stage en gaan 3 dagen in de week naar school,

Leerlingen in leerfase 5 lopen 3 dagen in de week stage en gaan 2 dagen in de week naar school,

Leerlingen in leerfase 6 lopen 4 of 5 dagen stage. Ze komen alleen nog naar school voor certificaten die ze nodig hebben om te gaan werken.