Wie en Wat

Voor wie?

Het onderwijs-zorgarrangement (OZA-Asteria) is een samenwerkingsverband tussen Juvent en Respont speciaal bedoeld voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een beperkte sociale redzaamheid en een verstandelijk niveau beneden het gemiddelde. Vaak is het gedrag van deze jongeren dermate ernstig dat zij de klas ontregelen en een gevaar kunnen vormen voor zichzelf en anderen. Plaatsing in een reguliere klas is daardoor niet mogelijk.

 

Doel

De jongeren ( minimaal een afgeronde basisvorming of functioneringsniveau 5.  leren op het OZA – Asteria hun gedrag te reguleren en krijgen vaardigheden en kennis aangereikt om zich op emotioneel sociaal en cognitief gebied verder te ontwikkelen.  De focus bij het OZA – Asteria ligt op de onderwijs- en begeleidingsvraag van de leerling. Het doel is om ze een kans te geven zich maximaal te ontplooien en zich te ontwikkelen tot een zelfstandige jongere die, voor zover mogelijk, deel uit maakt van de maatschappij.

 

Duur

Jongeren verblijven gemiddeld veertig schoolweken op het OZA –Asteria en kunnen op ieder gewenst moment instromen. Met alle betrokkenen wordt vijf maal per jaar besproken of de zorg en het onderwijs voldoende effect heeft, of dat er een andere vorm van onderwijs of jeugdzorg nodig is.