OZA-Asteria

Een Onderwijs-ZorgArrangement is een programma voor specifieke (groepen) leerlingen waarin onderwijs en zorgpartners op uitvoeringsniveau samenwerken op basis van één kind, één gezin, één plan. Er is sprake van aanvullende inzet van zorg om onderwijsdeelname mogelijk te maken, met als uitgangspunt de ondersteuningsbehoefte van de doelgroep. De expertise van beide sectoren wordt in samenhang aangeboden en versterkt elkaar.